Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 247 51 298 290
27/01 kl 14 225 55 280 270
27/01 kl 15 187 54 241 230
27/01 kl 16 142 51 193 182
27/01 kl 17 99 46 145 139
27/01 kl 18 70 43 113 107
27/01 kl 19 60 38 98 94
27/01 kl 20 72 32 104 103
27/01 kl 21 101 30 131 129
27/01 kl 22 142 30 172 169
27/01 kl 23 186 27 213 210

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 298 267 270 238 277
Laveste vannstand 98 89 73 70 99
Avvik gult nivå -9 -40 -37 -69 -30
Avvik orange nivå -24 -55 -52 -84 -45
Avvik rødt nivå -34 -65 -62 -94 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm