Tid (NNT) Sanns. > gult Sanns. > orange Sanns. > rødt Max. EPS
28/01 kl 00 0% 0% 0% 244
28/01 kl 01 0% 0% 0% 260
28/01 kl 02 0% 0% 0% 242
28/01 kl 03 0% 0% 0% 209
28/01 kl 04 0% 0% 0% 167
28/01 kl 05 0% 0% 0% 127
28/01 kl 06 0% 0% 0% 100
28/01 kl 07 0% 0% 0% 91
28/01 kl 08 0% 0% 0% 108
28/01 kl 09 0% 0% 0% 134
28/01 kl 10 0% 0% 0% 174
28/01 kl 11 0% 0% 0% 218
28/01 kl 12 0% 0% 0% 255
28/01 kl 13 0% 0% 0% 269
28/01 kl 14 0% 0% 0% 262
28/01 kl 15 0% 0% 0% 236
28/01 kl 16 0% 0% 0% 191
28/01 kl 17 0% 0% 0% 149
28/01 kl 18 0% 0% 0% 117
28/01 kl 19 0% 0% 0% 96
28/01 kl 20 0% 0% 0% 101
28/01 kl 21 0% 0% 0% 124
28/01 kl 22 0% 0% 0% 163
28/01 kl 23 0% 0% 0% 210

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Sanns. > gult nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > orange nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Sanns. > rødt nivå 0% 0% 0% 0% 0%
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm