Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 181 3 184 189
30/01 kl 01 212 3 215 218
30/01 kl 02 224 5 229 230
30/01 kl 03 214 5 219 219
30/01 kl 04 186 4 190 191
30/01 kl 05 149 2 151 154
30/01 kl 06 113 4 117 118
30/01 kl 07 87 4 91 93
30/01 kl 08 79 4 83 84
30/01 kl 09 89 5 94 92
30/01 kl 10 116 4 120 116
30/01 kl 11 153 3 156 151
30/01 kl 12 193 2 195 192
30/01 kl 13 224 0 224 226
30/01 kl 14 238 0 238 238
30/01 kl 15 230 1 231 228
30/01 kl 16 203 -1 202 201
30/01 kl 17 165 -2 163 162
30/01 kl 18 125 -3 122 123
30/01 kl 19 91 -3 88 92
30/01 kl 20 73 -3 70 75
30/01 kl 21 73 -2 71 77
30/01 kl 22 91 -1 90 97
30/01 kl 23 121 -2 119 129

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 298 267 270 238 277
Laveste vannstand 98 89 73 70 99
Avvik gult nivå -9 -40 -37 -69 -30
Avvik orange nivå -24 -55 -52 -84 -45
Avvik rødt nivå -34 -65 -62 -94 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm