Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 159 -2 157 168
31/01 kl 01 194 -1 193 206
31/01 kl 02 216 0 216 232
31/01 kl 03 217 0 217 233
31/01 kl 04 198 3 201 217
31/01 kl 05 168 3 171 188
31/01 kl 06 133 5 138 157
31/01 kl 07 103 9 112 129
31/01 kl 08 86 13 99 114
31/01 kl 09 86 17 103 118
31/01 kl 10 103 22 125 141
31/01 kl 11 133 27 160 175
31/01 kl 12 169 32 201 214
31/01 kl 13 203 35 238 252
31/01 kl 14 225 41 266 279
31/01 kl 15 229 48 277 286
31/01 kl 16 213 56 269 271
31/01 kl 17 183 57 240 248
31/01 kl 18 147 62 209 215
31/01 kl 19 112 67 179 183
31/01 kl 20 87 72 159 161
31/01 kl 21 78 71 149 156
31/01 kl 22 86 69 155 170
31/01 kl 23 107 69 176 199

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 298 267 270 238 277
Laveste vannstand 98 89 73 70 99
Avvik gult nivå -9 -40 -37 -69 -30
Avvik orange nivå -24 -55 -52 -84 -45
Avvik rødt nivå -34 -65 -62 -94 -55
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm