Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 150 172 157 168
31/01 kl 01 185 209 193 206
31/01 kl 02 208 234 216 232
31/01 kl 03 211 236 217 233
31/01 kl 04 193 219 201 217
31/01 kl 05 164 193 171 188
31/01 kl 06 131 159 138 157
31/01 kl 07 104 131 112 129
31/01 kl 08 90 120 99 114
31/01 kl 09 93 123 103 118
31/01 kl 10 114 140 125 141
31/01 kl 11 148 176 160 175
31/01 kl 12 187 216 201 214
31/01 kl 13 224 255 238 252
31/01 kl 14 249 281 266 279
31/01 kl 15 256 296 277 286
31/01 kl 16 246 293 269 271
31/01 kl 17 218 267 240 248
31/01 kl 18 183 234 209 215
31/01 kl 19 148 204 179 183
31/01 kl 20 122 181 159 161
31/01 kl 21 112 163 149 156
31/01 kl 22 118 159 155 170
31/01 kl 23 138 182 176 199

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 298 269 277 249 296
Laveste vannstand 99 84 69 62 90
Avvik gult nivå -9 -38 -30 -58 -11
Avvik orange nivå -24 -53 -45 -73 -26
Avvik rødt nivå -34 -63 -55 -83 -36
Korreksjon av vannstandsdataene: -14 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm