Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 234 51 285 282
28/01 kl 01 282 42 324 330
28/01 kl 02 308 37 345 342
28/01 kl 03 298 30 328 327
28/01 kl 04 255 31 286 278
28/01 kl 05 195 26 221 214
28/01 kl 06 141 17 158 159
28/01 kl 07 105 5 110 119
28/01 kl 08 91 2 93 94
28/01 kl 09 100 7 107 109
28/01 kl 10 136 9 145 127
28/01 kl 11 192 10 202 204
28/01 kl 12 253 5 258 266
28/01 kl 13 303 6 309 324
28/01 kl 14 331 9 340 345
28/01 kl 15 326 27 353 346
28/01 kl 16 286 34 320 318
28/01 kl 17 225 34 259 268
28/01 kl 18 163 35 198 207
28/01 kl 19 114 35 149 163
28/01 kl 20 85 50 135 138
28/01 kl 21 80 52 132 137
28/01 kl 22 101 56 157 157
28/01 kl 23 146 51 197 203

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 399 353 388 329 349
Laveste vannstand 134 93 103 102 139
Avvik gult nivå -11 -57 -22 -81 -61
Avvik orange nivå -38 -84 -49 -108 -88
Avvik rødt nivå -54 -100 -65 -124 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -11 cm