Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 173 9 182 192
30/01 kl 01 227 7 234 242
30/01 kl 02 272 6 278 293
30/01 kl 03 298 9 307 318
30/01 kl 04 292 14 306 306
30/01 kl 05 254 17 271 266
30/01 kl 06 197 12 209 216
30/01 kl 07 145 6 151 180
30/01 kl 08 112 8 120 139
30/01 kl 09 100 9 109 126
30/01 kl 10 109 15 124 133
30/01 kl 11 140 13 153 164
30/01 kl 12 190 10 200 215
30/01 kl 13 246 10 256 267
30/01 kl 14 291 10 301 312
30/01 kl 15 316 13 329 340
30/01 kl 16 313 10 323 338
30/01 kl 17 278 9 287 300
30/01 kl 18 222 10 232 240
30/01 kl 19 165 12 177 191
30/01 kl 20 120 11 131 157
30/01 kl 21 94 12 106 134
30/01 kl 22 89 13 102 135
30/01 kl 23 108 13 121 151

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 399 353 388 329 349
Laveste vannstand 134 93 103 102 139
Avvik gult nivå -11 -57 -22 -81 -61
Avvik orange nivå -38 -84 -49 -108 -88
Avvik rødt nivå -54 -100 -65 -124 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -11 cm