Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 147 16 163 192
31/01 kl 01 197 15 212 235
31/01 kl 02 245 18 263 273
31/01 kl 03 280 20 300 311
31/01 kl 04 292 21 313 318
31/01 kl 05 272 21 293 299
31/01 kl 06 226 18 244 257
31/01 kl 07 174 21 195 205
31/01 kl 08 134 22 156 163
31/01 kl 09 113 27 140 145
31/01 kl 10 110 29 139 142
31/01 kl 11 128 33 161 163
31/01 kl 12 164 37 201 214
31/01 kl 13 214 42 256 274
31/01 kl 14 262 44 306 329
31/01 kl 15 296 41 337 371
31/01 kl 16 308 41 349 375
31/01 kl 17 291 42 333 355
31/01 kl 18 248 44 292 316
31/01 kl 19 194 46 240 270
31/01 kl 20 146 45 191 216
31/01 kl 21 113 44 157 204
31/01 kl 22 97 47 144 200
31/01 kl 23 102 55 157 198

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 399 353 388 329 349
Laveste vannstand 134 93 103 102 139
Avvik gult nivå -11 -57 -22 -81 -61
Avvik orange nivå -38 -84 -49 -108 -88
Avvik rødt nivå -54 -100 -65 -124 -104
Korreksjon av vannstandsdataene: -22 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -11 cm