Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 42 11 53 52
27/01 kl 14 62 15 77 73
27/01 kl 15 68 12 80 79
27/01 kl 16 60 15 75 72
27/01 kl 17 40 14 54 50
27/01 kl 18 12 15 27 24
27/01 kl 19 -16 15 -1 -4
27/01 kl 20 -38 18 -20 -22
27/01 kl 21 -47 14 -33 -33
27/01 kl 22 -43 16 -27 -28
27/01 kl 23 -27 13 -14 -12

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 81 100 74 68
Laveste vannstand -33 -40 -31 -51 -44
Avvik gult nivå -28 -27 -8 -34 -40
Avvik orange nivå -38 -37 -18 -44 -50
Avvik rødt nivå -48 -47 -28 -54 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm