Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 -3 14 11 12
28/01 kl 01 22 16 38 39
28/01 kl 02 42 17 59 59
28/01 kl 03 51 17 68 69
28/01 kl 04 46 16 62 64
28/01 kl 05 29 16 45 47
28/01 kl 06 4 15 19 22
28/01 kl 07 -23 16 -7 -7
28/01 kl 08 -44 14 -30 -25
28/01 kl 09 -53 13 -40 -37
28/01 kl 10 -48 14 -34 -29
28/01 kl 11 -29 14 -15 -14
28/01 kl 12 -1 14 13 16
28/01 kl 13 28 13 41 43
28/01 kl 14 53 13 66 68
28/01 kl 15 66 14 80 80
28/01 kl 16 66 15 81 78
28/01 kl 17 51 15 66 63
28/01 kl 18 26 15 41 38
28/01 kl 19 -3 16 13 8
28/01 kl 20 -28 15 -13 -16
28/01 kl 21 -44 15 -29 -32
28/01 kl 22 -47 15 -32 -33
28/01 kl 23 -37 15 -22 -23

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 81 100 74 68
Laveste vannstand -33 -40 -31 -51 -44
Avvik gult nivå -28 -27 -8 -34 -40
Avvik orange nivå -38 -37 -18 -44 -50
Avvik rødt nivå -48 -47 -28 -54 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm