Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 -17 15 -2 -2
29/01 kl 01 9 15 24 22
29/01 kl 02 32 16 48 46
29/01 kl 03 46 15 61 61
29/01 kl 04 49 16 65 62
29/01 kl 05 38 16 54 52
29/01 kl 06 17 16 33 31
29/01 kl 07 -10 17 7 6
29/01 kl 08 -34 19 -15 -18
29/01 kl 09 -50 19 -31 -33
29/01 kl 10 -52 21 -31 -35
29/01 kl 11 -39 23 -16 -22
29/01 kl 12 -16 25 9 2
29/01 kl 13 13 28 41 32
29/01 kl 14 40 30 70 61
29/01 kl 15 59 30 89 80
29/01 kl 16 66 34 100 88
29/01 kl 17 58 34 92 80
29/01 kl 18 38 31 69 61
29/01 kl 19 11 28 39 32
29/01 kl 20 -16 27 11 5
29/01 kl 21 -37 29 -8 -15
29/01 kl 22 -46 30 -16 -26
29/01 kl 23 -43 24 -19 -22

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 81 100 74 68
Laveste vannstand -33 -40 -31 -51 -44
Avvik gult nivå -28 -27 -8 -34 -40
Avvik orange nivå -38 -37 -18 -44 -50
Avvik rødt nivå -48 -47 -28 -54 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm