Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 -28 27 -1 -9
30/01 kl 01 -5 26 21 14
30/01 kl 02 19 28 47 38
30/01 kl 03 38 29 67 56
30/01 kl 04 46 28 74 63
30/01 kl 05 42 28 70 59
30/01 kl 06 27 24 51 41
30/01 kl 07 3 25 28 18
30/01 kl 08 -22 21 -1 -8
30/01 kl 09 -41 19 -22 -28
30/01 kl 10 -50 19 -31 -40
30/01 kl 11 -45 16 -29 -35
30/01 kl 12 -27 16 -11 -18
30/01 kl 13 -2 13 11 5
30/01 kl 14 26 11 37 31
30/01 kl 15 48 10 58 50
30/01 kl 16 61 8 69 62
30/01 kl 17 60 3 63 60
30/01 kl 18 47 1 48 47
30/01 kl 19 24 2 26 23
30/01 kl 20 -3 0 -3 -4
30/01 kl 21 -26 -3 -29 -28
30/01 kl 22 -41 -4 -45 -44
30/01 kl 23 -44 -7 -51 -46

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 81 100 74 68
Laveste vannstand -33 -40 -31 -51 -44
Avvik gult nivå -28 -27 -8 -34 -40
Avvik orange nivå -38 -37 -18 -44 -50
Avvik rødt nivå -48 -47 -28 -54 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm