Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 -13 7 -1 -9
30/01 kl 01 9 29 21 14
30/01 kl 02 33 57 47 38
30/01 kl 03 49 73 67 56
30/01 kl 04 56 82 74 63
30/01 kl 05 50 82 70 59
30/01 kl 06 31 63 51 41
30/01 kl 07 8 40 28 18
30/01 kl 08 -21 9 -1 -8
30/01 kl 09 -42 -11 -22 -28
30/01 kl 10 -51 -24 -31 -40
30/01 kl 11 -50 -24 -29 -35
30/01 kl 12 -32 -9 -11 -18
30/01 kl 13 -9 16 11 5
30/01 kl 14 14 38 37 31
30/01 kl 15 37 60 58 50
30/01 kl 16 48 71 69 62
30/01 kl 17 47 67 63 60
30/01 kl 18 31 56 48 47
30/01 kl 19 9 30 26 23
30/01 kl 20 -18 4 -3 -4
30/01 kl 21 -38 -16 -29 -28
30/01 kl 22 -53 -31 -45 -44
30/01 kl 23 -57 -33 -51 -46

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 82 87 102 82 95
Laveste vannstand -38 -40 -35 -57 -50
Avvik gult nivå -26 -21 -6 -26 -13
Avvik orange nivå -36 -31 -16 -36 -23
Avvik rødt nivå -46 -41 -26 -46 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm