Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 -9 -1 -4 4
30/01 kl 01 14 21 19 26
30/01 kl 02 38 47 41 44
30/01 kl 03 56 67 59 62
30/01 kl 04 63 74 66 66
30/01 kl 05 59 70 60 61
30/01 kl 06 41 51 42 43
30/01 kl 07 18 28 17 19
30/01 kl 08 -8 -1 -10 -8
30/01 kl 09 -28 -22 -31 -30
30/01 kl 10 -40 -31 -39 -41
30/01 kl 11 -35 -29 -37 -41
30/01 kl 12 -18 -11 -22 -23
30/01 kl 13 5 11 4 -1
30/01 kl 14 31 37 27 21
30/01 kl 15 50 58 47 42
30/01 kl 16 62 69 53 50
30/01 kl 17 60 63 49 50
30/01 kl 18 47 48 37 38
30/01 kl 19 23 26 12 13
30/01 kl 20 -4 -3 -14 -13
30/01 kl 21 -28 -29 -35 -34
30/01 kl 22 -44 -45 -50 -49
30/01 kl 23 -46 -51 -50 -51

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 80 81 100 74 68
Max fra modell: 27.01 18 80 83 98 66 88
Max fra modell: 27.01 12 80 85 97 66 89
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm