Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 15 35 27 19
30/01 kl 01 14 34 26 19
30/01 kl 02 14 38 28 19
30/01 kl 03 11 35 29 18
30/01 kl 04 10 36 28 17
30/01 kl 05 8 40 28 17
30/01 kl 06 4 36 24 14
30/01 kl 07 5 37 25 15
30/01 kl 08 1 31 21 14
30/01 kl 09 -1 30 19 13
30/01 kl 10 -1 26 19 10
30/01 kl 11 -5 21 16 10
30/01 kl 12 -5 18 16 9
30/01 kl 13 -7 18 13 7
30/01 kl 14 -12 12 11 5
30/01 kl 15 -11 12 10 2
30/01 kl 16 -13 10 8 1
30/01 kl 17 -13 7 3 0
30/01 kl 18 -16 9 1 0
30/01 kl 19 -15 6 2 -1
30/01 kl 20 -15 7 0 -1
30/01 kl 21 -12 10 -3 -2
30/01 kl 22 -12 10 -4 -3
30/01 kl 23 -13 11 -7 -2

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 25 40 40 50
Laveste værets virkning 7 8 11 -16 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm