Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 -35 -1 -36 -36
31/01 kl 01 -16 0 -16 -17
31/01 kl 02 6 -2 4 6
31/01 kl 03 27 -1 26 29
31/01 kl 04 40 -2 38 41
31/01 kl 05 43 0 43 44
31/01 kl 06 34 -1 33 37
31/01 kl 07 15 -4 11 20
31/01 kl 08 -8 1 -7 -4
31/01 kl 09 -29 1 -28 -24
31/01 kl 10 -43 2 -41 -37
31/01 kl 11 -45 1 -44 -36
31/01 kl 12 -34 1 -33 -24
31/01 kl 13 -14 6 -8 -4
31/01 kl 14 11 5 16 22
31/01 kl 15 35 9 44 47
31/01 kl 16 52 8 60 66
31/01 kl 17 57 11 68 68
31/01 kl 18 51 9 60 63
31/01 kl 19 34 8 42 44
31/01 kl 20 11 11 22 22
31/01 kl 21 -14 6 -8 -4
31/01 kl 22 -32 7 -25 -22
31/01 kl 23 -41 4 -37 -31

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 80 81 100 74 68
Laveste vannstand -33 -40 -31 -51 -44
Avvik gult nivå -28 -27 -8 -34 -40
Avvik orange nivå -38 -37 -18 -44 -50
Avvik rødt nivå -48 -47 -28 -54 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm