Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 137 11 148 147
27/01 kl 14 157 15 172 168
27/01 kl 15 163 12 175 174
27/01 kl 16 155 15 170 167
27/01 kl 17 135 14 149 145
27/01 kl 18 107 15 122 119
27/01 kl 19 79 15 94 91
27/01 kl 20 57 18 75 73
27/01 kl 21 48 14 62 62
27/01 kl 22 52 16 68 67
27/01 kl 23 68 13 81 83

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 175 176 195 169 163
Laveste vannstand 62 55 64 44 51
Avvik gult nivå -28 -27 -8 -34 -40
Avvik orange nivå -38 -37 -18 -44 -50
Avvik rødt nivå -48 -47 -28 -54 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm