Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 148 148 148 147
27/01 kl 14 172 174 172 168
27/01 kl 15 170 177 175 174
27/01 kl 16 163 172 170 167
27/01 kl 17 145 154 149 145
27/01 kl 18 119 125 122 119
27/01 kl 19 90 98 94 91
27/01 kl 20 69 76 75 73
27/01 kl 21 57 63 62 62
27/01 kl 22 66 74 68 67
27/01 kl 23 78 87 81 83

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 177 182 197 177 190
Laveste vannstand 57 55 60 38 45
Avvik gult nivå -26 -21 -6 -26 -13
Avvik orange nivå -36 -31 -16 -36 -23
Avvik rødt nivå -46 -41 -26 -46 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm