Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 120 - - 120
27/01 kl 13 147 148 148 148
27/01 kl 14 168 172 172 172
27/01 kl 15 174 175 175 175
27/01 kl 16 167 170 170 170
27/01 kl 17 145 149 150 149
27/01 kl 18 119 122 122 122
27/01 kl 19 91 94 95 95
27/01 kl 20 73 75 75 74
27/01 kl 21 62 62 62 62
27/01 kl 22 67 68 68 68
27/01 kl 23 83 81 82 83

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 175 176 195 169 163
Max fra modell: 27.01 18 175 178 193 161 183
Max fra modell: 27.01 12 175 180 192 161 184
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm