Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
27/01 kl 13 11 11 11 10
27/01 kl 14 15 17 15 11
27/01 kl 15 7 14 12 11
27/01 kl 16 8 17 15 12
27/01 kl 17 10 19 14 10
27/01 kl 18 12 18 15 12
27/01 kl 19 11 19 15 12
27/01 kl 20 12 19 18 16
27/01 kl 21 9 15 14 14
27/01 kl 22 14 22 16 15
27/01 kl 23 10 19 13 15

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 25 40 40 50
Laveste værets virkning 7 8 11 -16 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm