Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 103 113 106 107
28/01 kl 01 127 137 133 134
28/01 kl 02 149 156 154 154
28/01 kl 03 156 165 163 164
28/01 kl 04 152 158 157 159
28/01 kl 05 136 143 140 142
28/01 kl 06 113 118 114 117
28/01 kl 07 84 91 88 88
28/01 kl 08 61 67 65 70
28/01 kl 09 55 61 55 58
28/01 kl 10 55 62 61 66
28/01 kl 11 78 84 80 81
28/01 kl 12 106 114 108 111
28/01 kl 13 133 141 136 138
28/01 kl 14 160 169 161 163
28/01 kl 15 170 179 175 175
28/01 kl 16 174 182 176 173
28/01 kl 17 159 169 161 158
28/01 kl 18 134 144 136 133
28/01 kl 19 105 117 108 103
28/01 kl 20 78 90 82 79
28/01 kl 21 62 76 66 63
28/01 kl 22 60 71 63 62
28/01 kl 23 69 83 73 72

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 177 182 197 177 190
Laveste vannstand 57 55 60 38 45
Avvik gult nivå -26 -21 -6 -26 -13
Avvik orange nivå -36 -31 -16 -36 -23
Avvik rødt nivå -46 -41 -26 -46 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm