Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
28/01 kl 00 11 21 14 15
28/01 kl 01 10 20 16 17
28/01 kl 02 12 19 17 17
28/01 kl 03 10 19 17 18
28/01 kl 04 11 17 16 18
28/01 kl 05 12 19 16 18
28/01 kl 06 14 19 15 18
28/01 kl 07 12 19 16 16
28/01 kl 08 10 16 14 19
28/01 kl 09 13 19 13 16
28/01 kl 10 8 15 14 19
28/01 kl 11 12 18 14 15
28/01 kl 12 12 20 14 17
28/01 kl 13 10 18 13 15
28/01 kl 14 12 21 13 15
28/01 kl 15 9 18 14 14
28/01 kl 16 13 21 15 12
28/01 kl 17 13 23 15 12
28/01 kl 18 13 23 15 12
28/01 kl 19 13 25 16 11
28/01 kl 20 11 23 15 12
28/01 kl 21 11 25 15 12
28/01 kl 22 12 23 15 14
28/01 kl 23 11 25 15 14

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 25 40 40 50
Laveste værets virkning 7 8 11 -16 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm