Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 89 102 93 93
29/01 kl 01 116 127 119 117
29/01 kl 02 138 149 143 141
29/01 kl 03 156 165 156 156
29/01 kl 04 158 167 160 157
29/01 kl 05 147 156 149 147
29/01 kl 06 125 133 128 126
29/01 kl 07 98 107 102 101
29/01 kl 08 76 86 80 77
29/01 kl 09 62 71 64 62
29/01 kl 10 60 71 64 60
29/01 kl 11 74 85 79 73
29/01 kl 12 100 112 104 97
29/01 kl 13 126 141 136 127
29/01 kl 14 159 173 165 156
29/01 kl 15 172 191 184 175
29/01 kl 16 180 197 195 183
29/01 kl 17 174 190 187 175
29/01 kl 18 154 171 164 156
29/01 kl 19 125 146 134 127
29/01 kl 20 96 114 106 100
29/01 kl 21 77 94 87 80
29/01 kl 22 64 83 79 69
29/01 kl 23 66 86 76 73

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 177 182 197 177 190
Laveste vannstand 57 55 60 38 45
Avvik gult nivå -26 -21 -6 -26 -13
Avvik orange nivå -36 -31 -16 -36 -23
Avvik rødt nivå -46 -41 -26 -46 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm