Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 93 93 95 95
29/01 kl 01 117 119 120 123
29/01 kl 02 141 143 144 146
29/01 kl 03 156 156 157 160
29/01 kl 04 157 160 162 165
29/01 kl 05 147 149 151 154
29/01 kl 06 126 128 129 133
29/01 kl 07 101 102 106 108
29/01 kl 08 77 80 81 82
29/01 kl 09 62 64 66 67
29/01 kl 10 60 64 66 66
29/01 kl 11 73 79 79 84
29/01 kl 12 97 104 104 109
29/01 kl 13 127 136 136 139
29/01 kl 14 156 165 164 167
29/01 kl 15 175 184 184 187
29/01 kl 16 183 195 193 192
29/01 kl 17 175 187 183 185
29/01 kl 18 156 164 160 162
29/01 kl 19 127 134 132 136
29/01 kl 20 100 106 104 110
29/01 kl 21 80 87 84 91
29/01 kl 22 69 79 75 81
29/01 kl 23 73 76 75 82

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 175 176 195 169 163
Max fra modell: 27.01 18 175 178 193 161 183
Max fra modell: 27.01 12 175 180 192 161 184
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm