Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 11 24 15 15
29/01 kl 01 12 23 15 13
29/01 kl 02 11 22 16 14
29/01 kl 03 15 24 15 15
29/01 kl 04 14 23 16 13
29/01 kl 05 14 23 16 14
29/01 kl 06 13 21 16 14
29/01 kl 07 13 22 17 16
29/01 kl 08 15 25 19 16
29/01 kl 09 17 26 19 17
29/01 kl 10 17 28 21 17
29/01 kl 11 18 29 23 17
29/01 kl 12 21 33 25 18
29/01 kl 13 18 33 28 19
29/01 kl 14 24 38 30 21
29/01 kl 15 18 37 30 21
29/01 kl 16 19 36 34 22
29/01 kl 17 21 37 34 22
29/01 kl 18 21 38 31 23
29/01 kl 19 19 40 28 21
29/01 kl 20 17 35 27 21
29/01 kl 21 19 36 29 22
29/01 kl 22 15 34 30 20
29/01 kl 23 14 34 24 21

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 25 40 40 50
Laveste værets virkning 7 8 11 -16 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm