Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 67 27 94 86
30/01 kl 01 90 26 116 109
30/01 kl 02 114 28 142 133
30/01 kl 03 133 29 162 151
30/01 kl 04 141 28 169 158
30/01 kl 05 137 28 165 154
30/01 kl 06 122 24 146 136
30/01 kl 07 98 25 123 113
30/01 kl 08 73 21 94 87
30/01 kl 09 54 19 73 67
30/01 kl 10 45 19 64 55
30/01 kl 11 50 16 66 60
30/01 kl 12 68 16 84 77
30/01 kl 13 93 13 106 100
30/01 kl 14 121 11 132 126
30/01 kl 15 143 10 153 145
30/01 kl 16 156 8 164 157
30/01 kl 17 155 3 158 155
30/01 kl 18 142 1 143 142
30/01 kl 19 119 2 121 118
30/01 kl 20 92 0 92 91
30/01 kl 21 69 -3 66 67
30/01 kl 22 54 -4 50 51
30/01 kl 23 51 -7 44 49

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 175 176 195 169 163
Laveste vannstand 62 55 64 44 51
Avvik gult nivå -28 -27 -8 -34 -40
Avvik orange nivå -38 -37 -18 -44 -50
Avvik rødt nivå -48 -47 -28 -54 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm