Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 60 -1 59 59
31/01 kl 01 79 0 79 78
31/01 kl 02 101 -2 99 101
31/01 kl 03 122 -1 121 124
31/01 kl 04 135 -2 133 136
31/01 kl 05 138 0 138 139
31/01 kl 06 129 -1 128 132
31/01 kl 07 110 -4 106 115
31/01 kl 08 87 1 88 91
31/01 kl 09 66 1 67 71
31/01 kl 10 52 2 54 58
31/01 kl 11 50 1 51 59
31/01 kl 12 61 1 62 71
31/01 kl 13 81 6 87 91
31/01 kl 14 106 5 111 117
31/01 kl 15 130 9 139 142
31/01 kl 16 147 8 155 161
31/01 kl 17 152 11 163 163
31/01 kl 18 146 9 155 158
31/01 kl 19 129 8 137 139
31/01 kl 20 106 11 117 117
31/01 kl 21 81 6 87 91
31/01 kl 22 63 7 70 73
31/01 kl 23 54 4 58 64

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 175 176 195 169 163
Laveste vannstand 62 55 64 44 51
Avvik gult nivå -28 -27 -8 -34 -40
Avvik orange nivå -38 -37 -18 -44 -50
Avvik rødt nivå -48 -47 -28 -54 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm