Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 51 71 59 59
31/01 kl 01 67 91 79 78
31/01 kl 02 94 115 99 101
31/01 kl 03 113 136 121 124
31/01 kl 04 128 151 133 136
31/01 kl 05 130 159 138 139
31/01 kl 06 121 147 128 132
31/01 kl 07 102 136 106 115
31/01 kl 08 80 108 88 91
31/01 kl 09 61 91 67 71
31/01 kl 10 45 76 54 58
31/01 kl 11 45 72 51 59
31/01 kl 12 58 87 62 71
31/01 kl 13 81 111 87 91
31/01 kl 14 105 137 111 117
31/01 kl 15 132 163 139 142
31/01 kl 16 150 183 155 161
31/01 kl 17 156 190 163 163
31/01 kl 18 150 189 155 158
31/01 kl 19 130 171 137 139
31/01 kl 20 110 151 117 117
31/01 kl 21 84 129 87 91
31/01 kl 22 67 109 70 73
31/01 kl 23 57 104 58 64

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 177 182 197 177 190
Laveste vannstand 57 55 60 38 45
Avvik gult nivå -26 -21 -6 -26 -13
Avvik orange nivå -36 -31 -16 -36 -23
Avvik rødt nivå -46 -41 -26 -46 -33
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm