Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
31/01 kl 00 59 59 60 56
31/01 kl 01 78 79 74 75
31/01 kl 02 101 99 101 101
31/01 kl 03 124 121 122 122
31/01 kl 04 136 133 136 135
31/01 kl 05 139 138 143 143
31/01 kl 06 132 128 136 139
31/01 kl 07 115 106 118 121
31/01 kl 08 91 88 100 99
31/01 kl 09 71 67 82 82
31/01 kl 10 58 54 67 69
31/01 kl 11 59 51 69 69
31/01 kl 12 71 62 83 83
31/01 kl 13 91 87 106 106
31/01 kl 14 117 111 131 133
31/01 kl 15 142 139 158 158
31/01 kl 16 161 155 178 177
31/01 kl 17 163 163 183 184
31/01 kl 18 158 155 177 179
31/01 kl 19 139 137 158 160
31/01 kl 20 117 117 140 139
31/01 kl 21 91 87 113 110
31/01 kl 22 73 70 92 91
31/01 kl 23 64 58 83 84

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 175 176 195 169 163
Max fra modell: 27.01 18 175 178 193 161 183
Max fra modell: 27.01 12 175 180 192 161 184
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm