Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 -9 11 -1 -1
31/01 kl 01 -12 12 0 -1
31/01 kl 02 -7 14 -2 0
31/01 kl 03 -9 14 -1 2
31/01 kl 04 -7 16 -2 1
31/01 kl 05 -8 21 0 1
31/01 kl 06 -8 18 -1 3
31/01 kl 07 -8 26 -4 5
31/01 kl 08 -7 21 1 4
31/01 kl 09 -5 25 1 5
31/01 kl 10 -7 24 2 6
31/01 kl 11 -5 22 1 9
31/01 kl 12 -3 26 1 10
31/01 kl 13 0 30 6 10
31/01 kl 14 -1 31 5 11
31/01 kl 15 2 33 9 12
31/01 kl 16 3 36 8 14
31/01 kl 17 4 38 11 11
31/01 kl 18 4 43 9 12
31/01 kl 19 1 42 8 10
31/01 kl 20 4 45 11 11
31/01 kl 21 3 48 6 10
31/01 kl 22 4 46 7 10
31/01 kl 23 3 50 4 10

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste værets virkning 22 25 40 40 50
Laveste værets virkning 7 8 11 -16 -12
Korreksjon av vannstandsdataene: -24 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: +1 cm