Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 63 35 98 94
27/01 kl 14 69 20 89 98
27/01 kl 15 75 27 102 100
27/01 kl 16 77 32 109 100
27/01 kl 17 79 15 94 100
27/01 kl 18 82 8 90 101
27/01 kl 19 85 23 108 103
27/01 kl 20 83 19 102 100
27/01 kl 21 76 4 80 93
27/01 kl 22 69 6 75 86
27/01 kl 23 64 10 74 81

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 91 103 81 170
Laveste vannstand 74 60 73 34 57
Avvik gult nivå -70 -88 -76 -98 -9
Avvik orange nivå -96 -114 -102 -124 -35
Avvik rødt nivå -106 -124 -112 -134 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm