Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 69 0 69 62
31/01 kl 01 63 2 65 58
31/01 kl 02 59 -2 57 56
31/01 kl 03 59 1 60 61
31/01 kl 04 65 4 69 74
31/01 kl 05 72 1 73 85
31/01 kl 06 76 7 83 90
31/01 kl 07 79 16 95 94
31/01 kl 08 82 23 105 101
31/01 kl 09 86 25 111 108
31/01 kl 10 84 27 111 107
31/01 kl 11 78 37 115 103
31/01 kl 12 72 39 111 104
31/01 kl 13 67 36 103 105
31/01 kl 14 62 39 101 105
31/01 kl 15 60 45 105 107
31/01 kl 16 62 46 108 115
31/01 kl 17 67 49 116 127
31/01 kl 18 70 60 130 138
31/01 kl 19 71 77 148 147
31/01 kl 20 75 90 165 159
31/01 kl 21 80 90 170 169
31/01 kl 22 82 80 162 171
31/01 kl 23 80 69 149 155

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 109 91 103 81 170
Laveste vannstand 74 60 73 34 57
Avvik gult nivå -70 -88 -76 -98 -9
Avvik orange nivå -96 -114 -102 -124 -35
Avvik rødt nivå -106 -124 -112 -134 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -10 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -2 cm