Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 63 34 97 92
27/01 kl 14 69 19 88 96
27/01 kl 15 77 26 103 100
27/01 kl 16 79 31 110 102
27/01 kl 17 79 14 93 98
27/01 kl 18 82 7 89 102
27/01 kl 19 87 22 109 105
27/01 kl 20 86 18 104 101
27/01 kl 21 78 3 81 94
27/01 kl 22 70 5 75 87
27/01 kl 23 65 8 73 80

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 91 104 81 170
Laveste vannstand 73 59 73 34 56
Avvik gult nivå -73 -92 -79 -102 -13
Avvik orange nivå -104 -123 -110 -133 -44
Avvik rødt nivå -120 -139 -126 -149 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm