Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
28/01 kl 00 62 4 66 76
28/01 kl 01 63 -3 60 75
28/01 kl 02 69 5 74 79
28/01 kl 03 78 8 86 86
28/01 kl 04 83 2 85 87
28/01 kl 05 83 -9 74 82
28/01 kl 06 83 -3 80 79
28/01 kl 07 86 5 91 85
28/01 kl 08 86 -1 85 89
28/01 kl 09 78 0 78 85
28/01 kl 10 69 6 75 77
28/01 kl 11 64 2 66 72
28/01 kl 12 62 1 63 67
28/01 kl 13 61 -2 59 65
28/01 kl 14 64 1 65 66
28/01 kl 15 72 4 76 71
28/01 kl 16 78 0 78 78
28/01 kl 17 78 -1 77 76
28/01 kl 18 78 3 81 77
28/01 kl 19 83 -6 77 83
28/01 kl 20 86 -4 82 88
28/01 kl 21 82 -3 79 85
28/01 kl 22 73 -4 69 80
28/01 kl 23 67 1 68 76

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 91 104 81 170
Laveste vannstand 73 59 73 34 56
Avvik gult nivå -73 -92 -79 -102 -13
Avvik orange nivå -104 -123 -110 -133 -44
Avvik rødt nivå -120 -139 -126 -149 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm