Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 70 -1 69 61
31/01 kl 01 64 1 65 59
31/01 kl 02 60 -4 56 55
31/01 kl 03 58 0 58 58
31/01 kl 04 64 3 67 73
31/01 kl 05 73 0 73 88
31/01 kl 06 78 6 84 91
31/01 kl 07 79 14 93 92
31/01 kl 08 83 21 104 100
31/01 kl 09 88 24 112 110
31/01 kl 10 87 26 113 109
31/01 kl 11 80 36 116 102
31/01 kl 12 73 38 111 102
31/01 kl 13 68 35 103 106
31/01 kl 14 63 38 101 106
31/01 kl 15 60 44 104 106
31/01 kl 16 62 45 107 115
31/01 kl 17 67 47 114 130
31/01 kl 18 71 58 129 144
31/01 kl 19 72 76 148 147
31/01 kl 20 75 89 164 161
31/01 kl 21 81 89 170 176
31/01 kl 22 85 78 163 177
31/01 kl 23 82 68 150 164

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 110 91 104 81 170
Laveste vannstand 73 59 73 34 56
Avvik gult nivå -73 -92 -79 -102 -13
Avvik orange nivå -104 -123 -110 -133 -44
Avvik rødt nivå -120 -139 -126 -149 -60
Korreksjon av vannstandsdataene: -11 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -3 cm