Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 79 96 94 97
29/01 kl 01 110 126 127 131
29/01 kl 02 125 141 137 138
29/01 kl 03 104 121 116 118
29/01 kl 04 69 88 80 82
29/01 kl 05 25 44 40 43
29/01 kl 06 -12 6 -2 -1
29/01 kl 07 -38 -18 -32 -32
29/01 kl 08 -47 -24 -33 -36
29/01 kl 09 -29 -4 -12 -15
29/01 kl 10 7 27 22 20
29/01 kl 11 47 67 60 58
29/01 kl 12 87 111 101 97
29/01 kl 13 117 143 131 130
29/01 kl 14 127 150 139 133
29/01 kl 15 110 131 114 111
29/01 kl 16 70 93 75 69
29/01 kl 17 23 46 27 28
29/01 kl 18 -29 -9 -19 -13
29/01 kl 19 -64 -46 -56 -48
29/01 kl 20 -81 -60 -75 -70
29/01 kl 21 -79 -57 -72 -69
29/01 kl 22 -57 -35 -47 -43
29/01 kl 23 -18 2 -12 -4

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 165 130 150 109 153
Laveste vannstand -51 -73 -81 -94 -63
Avvik gult nivå -13 -48 -28 -69 -25
Avvik orange nivå -35 -70 -50 -91 -47
Avvik rødt nivå -45 -80 -60 -101 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm