Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
29/01 kl 00 97 94 94 92
29/01 kl 01 131 127 128 127
29/01 kl 02 138 137 138 137
29/01 kl 03 118 116 117 114
29/01 kl 04 82 80 81 76
29/01 kl 05 43 40 40 33
29/01 kl 06 -1 -2 0 -7
29/01 kl 07 -32 -32 -32 -39
29/01 kl 08 -36 -33 -34 -41
29/01 kl 09 -15 -12 -13 -21
29/01 kl 10 20 22 20 17
29/01 kl 11 58 60 58 58
29/01 kl 12 97 101 98 98
29/01 kl 13 130 131 130 128
29/01 kl 14 133 139 136 133
29/01 kl 15 111 114 111 112
29/01 kl 16 69 75 71 72
29/01 kl 17 28 27 24 27
29/01 kl 18 -13 -19 -19 -23
29/01 kl 19 -48 -56 -57 -62
29/01 kl 20 -70 -75 -75 -77
29/01 kl 21 -69 -72 -71 -74
29/01 kl 22 -43 -47 -45 -48
29/01 kl 23 -4 -12 -12 -13

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 165 128 139 96 131
Max fra modell: 27.01 18 165 130 138 96 127
Max fra modell: 27.01 12 165 130 137 95 129
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm