Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 28 3 31 38
30/01 kl 01 67 -1 66 75
30/01 kl 02 88 3 91 94
30/01 kl 03 82 4 86 88
30/01 kl 04 55 3 58 60
30/01 kl 05 18 1 19 25
30/01 kl 06 -21 -1 -22 -18
30/01 kl 07 -54 0 -54 -49
30/01 kl 08 -70 -1 -71 -66
30/01 kl 09 -64 1 -63 -59
30/01 kl 10 -38 -1 -39 -38
30/01 kl 11 0 -3 -3 -4
30/01 kl 12 42 -2 40 38
30/01 kl 13 79 -5 74 78
30/01 kl 14 101 -5 96 99
30/01 kl 15 98 -4 94 94
30/01 kl 16 73 -4 69 69
30/01 kl 17 35 -8 27 31
30/01 kl 18 -9 -9 -18 -11
30/01 kl 19 -48 -7 -55 -49
30/01 kl 20 -74 -7 -81 -72
30/01 kl 21 -79 -4 -83 -76
30/01 kl 22 -63 -3 -66 -58
30/01 kl 23 -34 -3 -37 -26

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 165 128 139 96 131
Laveste vannstand -54 -69 -75 -83 -53
Avvik gult nivå -13 -50 -39 -82 -47
Avvik orange nivå -35 -72 -61 -104 -69
Avvik rødt nivå -45 -82 -71 -114 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm