Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 5 -3 2 14
31/01 kl 01 45 -2 43 59
31/01 kl 02 74 -1 73 94
31/01 kl 03 82 -1 81 101
31/01 kl 04 67 -1 66 88
31/01 kl 05 36 1 37 58
31/01 kl 06 0 3 3 26
31/01 kl 07 -34 4 -30 -5
31/01 kl 08 -58 7 -51 -29
31/01 kl 09 -64 11 -53 -33
31/01 kl 10 -49 17 -32 -15
31/01 kl 11 -20 21 1 21
31/01 kl 12 17 25 42 58
31/01 kl 13 55 28 83 98
31/01 kl 14 84 33 117 132
31/01 kl 15 94 37 131 144
31/01 kl 16 82 46 128 136
31/01 kl 17 52 48 100 109
31/01 kl 18 14 51 65 79
31/01 kl 19 -25 54 29 48
31/01 kl 20 -56 64 8 23
31/01 kl 21 -71 67 -4 12
31/01 kl 22 -67 74 7 27
31/01 kl 23 -46 77 31 58

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 165 128 139 96 131
Laveste vannstand -54 -69 -75 -83 -53
Avvik gult nivå -13 -50 -39 -82 -47
Avvik orange nivå -35 -72 -61 -104 -69
Avvik rødt nivå -45 -82 -71 -114 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm