Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 207 41 248 251
29/01 kl 01 239 42 281 285
29/01 kl 02 247 44 291 292
29/01 kl 03 228 42 270 272
29/01 kl 04 193 41 234 236
29/01 kl 05 152 42 194 197
29/01 kl 06 112 40 152 153
29/01 kl 07 85 37 122 122
29/01 kl 08 80 41 121 118
29/01 kl 09 99 43 142 139
29/01 kl 10 134 42 176 174
29/01 kl 11 177 37 214 212
29/01 kl 12 220 35 255 251
29/01 kl 13 253 32 285 284
29/01 kl 14 263 30 293 287
29/01 kl 15 247 21 268 265
29/01 kl 16 212 17 229 223
29/01 kl 17 167 14 181 182
29/01 kl 18 121 14 135 141
29/01 kl 19 85 13 98 106
29/01 kl 20 69 10 79 84
29/01 kl 21 76 6 82 85
29/01 kl 22 101 6 107 111
29/01 kl 23 139 3 142 150

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 282 293 250 285
Laveste vannstand 100 85 79 71 101
Avvik gult nivå -13 -50 -39 -82 -47
Avvik orange nivå -35 -72 -61 -104 -69
Avvik rødt nivå -45 -82 -71 -114 -79
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm