Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
29/01 kl 00 233 250 248 251
29/01 kl 01 264 280 281 285
29/01 kl 02 279 295 291 292
29/01 kl 03 258 275 270 272
29/01 kl 04 223 242 234 236
29/01 kl 05 179 198 194 197
29/01 kl 06 142 160 152 153
29/01 kl 07 116 136 122 122
29/01 kl 08 107 130 121 118
29/01 kl 09 125 150 142 139
29/01 kl 10 161 181 176 174
29/01 kl 11 201 221 214 212
29/01 kl 12 241 265 255 251
29/01 kl 13 271 297 285 284
29/01 kl 14 281 304 293 287
29/01 kl 15 264 285 268 265
29/01 kl 16 224 247 229 223
29/01 kl 17 177 200 181 182
29/01 kl 18 125 145 135 141
29/01 kl 19 90 108 98 106
29/01 kl 20 73 94 79 84
29/01 kl 21 75 97 82 85
29/01 kl 22 97 119 107 111
29/01 kl 23 136 156 142 150

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 284 304 263 307
Laveste vannstand 103 81 73 60 91
Avvik gult nivå -13 -48 -28 -69 -25
Avvik orange nivå -35 -70 -50 -91 -47
Avvik rødt nivå -45 -80 -60 -101 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm