Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
30/01 kl 00 178 202 185 192
30/01 kl 01 214 240 220 229
30/01 kl 02 237 263 245 248
30/01 kl 03 229 255 240 242
30/01 kl 04 201 226 212 214
30/01 kl 05 161 187 173 179
30/01 kl 06 126 150 132 136
30/01 kl 07 94 116 100 105
30/01 kl 08 75 96 83 88
30/01 kl 09 83 100 91 95
30/01 kl 10 108 126 115 116
30/01 kl 11 148 164 151 150
30/01 kl 12 189 205 194 192
30/01 kl 13 223 239 228 232
30/01 kl 14 246 262 250 253
30/01 kl 15 241 259 248 248
30/01 kl 16 217 235 223 223
30/01 kl 17 178 199 181 185
30/01 kl 18 132 152 136 143
30/01 kl 19 92 115 99 105
30/01 kl 20 67 92 73 82
30/01 kl 21 60 88 71 78
30/01 kl 22 78 103 88 96
30/01 kl 23 109 134 117 128

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 284 304 263 307
Laveste vannstand 103 81 73 60 91
Avvik gult nivå -13 -48 -28 -69 -25
Avvik orange nivå -35 -70 -50 -91 -47
Avvik rødt nivå -45 -80 -60 -101 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm