Tid (NNT) Min. EPS Max. EPS Deterministisk Observert
31/01 kl 00 147 173 156 168
31/01 kl 01 188 215 197 213
31/01 kl 02 217 244 227 248
31/01 kl 03 227 254 235 255
31/01 kl 04 212 240 220 242
31/01 kl 05 183 212 191 212
31/01 kl 06 149 177 157 180
31/01 kl 07 117 144 124 149
31/01 kl 08 94 126 103 125
31/01 kl 09 91 123 101 121
31/01 kl 10 111 137 122 139
31/01 kl 11 143 169 155 175
31/01 kl 12 183 212 196 212
31/01 kl 13 224 252 237 252
31/01 kl 14 257 286 271 286
31/01 kl 15 268 307 285 298
31/01 kl 16 263 306 282 290
31/01 kl 17 236 283 254 263
31/01 kl 18 197 245 219 233
31/01 kl 19 160 210 183 202
31/01 kl 20 131 191 162 177
31/01 kl 21 113 172 150 166
31/01 kl 22 117 174 161 181
31/01 kl 23 137 199 185 212

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 319 284 304 263 307
Laveste vannstand 103 81 73 60 91
Avvik gult nivå -13 -48 -28 -69 -25
Avvik orange nivå -35 -70 -50 -91 -47
Avvik rødt nivå -45 -80 -60 -101 -57
Korreksjon av vannstandsdataene: -17 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -7 cm