Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
30/01 kl 00 15 11 26 27
30/01 kl 01 23 12 35 37
30/01 kl 02 18 9 27 26
30/01 kl 03 8 8 16 17
30/01 kl 04 3 5 8 13
30/01 kl 05 -2 4 2 -1
30/01 kl 06 -13 3 -10 -12
30/01 kl 07 -18 0 -18 -18
30/01 kl 08 -12 -2 -14 -15
30/01 kl 09 -1 -5 -6 0
30/01 kl 10 5 -6 -1 4
30/01 kl 11 8 -6 2 5
30/01 kl 12 16 -11 5 13
30/01 kl 13 26 -12 14 22
30/01 kl 14 24 -15 9 17
30/01 kl 15 14 -13 1 6
30/01 kl 16 8 -14 -6 1
30/01 kl 17 2 -14 -12 -8
30/01 kl 18 -9 -14 -23 -20
30/01 kl 19 -19 -14 -33 -28
30/01 kl 20 -18 -11 -29 -28
30/01 kl 21 -9 -10 -19 -15
30/01 kl 22 -2 -8 -10 -7
30/01 kl 23 1 -9 -8 -6

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 58 30 37 35 60
Laveste vannstand -6 -22 -13 -33 -8
Avvik gult nivå -27 -55 -48 -50 -25
Avvik orange nivå -37 -65 -58 -60 -35
Avvik rødt nivå -47 -75 -68 -70 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm