Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
30/01 kl 00 27 26 26 25
30/01 kl 01 37 35 34 33
30/01 kl 02 26 27 26 27
30/01 kl 03 17 16 17 16
30/01 kl 04 13 8 8 9
30/01 kl 05 -1 2 2 2
30/01 kl 06 -12 -10 -12 -10
30/01 kl 07 -18 -18 -18 -16
30/01 kl 08 -15 -14 -15 -13
30/01 kl 09 0 -6 -5 -4
30/01 kl 10 4 -1 2 -2
30/01 kl 11 5 2 3 1
30/01 kl 12 13 5 7 7
30/01 kl 13 22 14 14 15
30/01 kl 14 17 9 10 12
30/01 kl 15 6 1 1 0
30/01 kl 16 1 -6 -6 -7
30/01 kl 17 -8 -12 -13 -12
30/01 kl 18 -20 -23 -24 -22
30/01 kl 19 -28 -33 -36 -33
30/01 kl 20 -28 -29 -34 -33
30/01 kl 21 -15 -19 -24 -23
30/01 kl 22 -7 -10 -15 -15
30/01 kl 23 -6 -8 -12 -11

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 58 30 37 35 60
Max fra modell: 27.01 18 58 30 36 34 59
Max fra modell: 27.01 12 72 30 34 33 57
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm