Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
31/01 kl 00 8 -10 -2 5
31/01 kl 01 18 -8 10 20
31/01 kl 02 21 -7 14 25
31/01 kl 03 12 -2 10 16
31/01 kl 04 4 -1 3 9
31/01 kl 05 0 2 2 7
31/01 kl 06 -8 4 -4 0
31/01 kl 07 -16 8 -8 -3
31/01 kl 08 -15 12 -3 -1
31/01 kl 09 -5 16 11 16
31/01 kl 10 4 20 24 29
31/01 kl 11 7 25 32 28
31/01 kl 12 12 27 39 39
31/01 kl 13 20 33 53 53
31/01 kl 14 25 35 60 63
31/01 kl 15 18 41 59 62
31/01 kl 16 9 48 57 60
31/01 kl 17 4 54 58 63
31/01 kl 18 -3 54 51 50
31/01 kl 19 -14 48 34 42
31/01 kl 20 -18 41 23 29
31/01 kl 21 -12 39 27 27
31/01 kl 22 -4 40 36 41
31/01 kl 23 0 41 41 44

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 58 30 37 35 60
Laveste vannstand -6 -22 -13 -33 -8
Avvik gult nivå -27 -55 -48 -50 -25
Avvik orange nivå -37 -65 -58 -60 -35
Avvik rødt nivå -47 -75 -68 -70 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm