Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
27/01 kl 13 89 37 126 117
27/01 kl 14 82 32 114 112
27/01 kl 15 76 27 103 103
27/01 kl 16 66 25 91 89
27/01 kl 17 52 21 73 72
27/01 kl 18 47 15 62 57
27/01 kl 19 54 10 64 63
27/01 kl 20 64 6 70 75
27/01 kl 21 66 4 70 74
27/01 kl 22 72 0 72 79
27/01 kl 23 87 3 90 88

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 98 105 103 128
Laveste vannstand 62 46 55 35 60
Avvik gult nivå -27 -55 -48 -50 -25
Avvik orange nivå -37 -65 -58 -60 -35
Avvik rødt nivå -47 -75 -68 -70 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm