Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
27/01 kl 12 132 - - 140
27/01 kl 13 117 126 126 126
27/01 kl 14 112 114 114 114
27/01 kl 15 103 103 103 103
27/01 kl 16 89 91 91 91
27/01 kl 17 72 73 73 73
27/01 kl 18 57 62 62 62
27/01 kl 19 63 64 64 64
27/01 kl 20 75 70 70 71
27/01 kl 21 74 70 71 71
27/01 kl 22 79 72 72 72
27/01 kl 23 88 90 90 89

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 126 98 105 103 128
Max fra modell: 27.01 18 126 98 104 102 127
Max fra modell: 27.01 12 140 98 102 101 125
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm