Tid (NNT) Observert 28.01 00 27.01 18 27.01 12
28/01 kl 00 96 93 93 94
28/01 kl 01 89 86 86 86
28/01 kl 02 75 69 69 71
28/01 kl 03 71 69 69 68
28/01 kl 04 63 62 63 63
28/01 kl 05 51 54 53 53
28/01 kl 06 46 46 47 47
28/01 kl 07 52 51 51 51
28/01 kl 08 66 63 63 63
28/01 kl 09 72 68 68 66
28/01 kl 10 77 71 70 71
28/01 kl 11 86 86 86 86
28/01 kl 12 98 98 98 98
28/01 kl 13 95 96 95 96
28/01 kl 14 81 86 86 87
28/01 kl 15 76 77 77 78
28/01 kl 16 69 74 73 74
28/01 kl 17 54 60 60 62
28/01 kl 18 46 52 52 52
28/01 kl 19 45 54 53 55
28/01 kl 20 61 68 68 67
28/01 kl 21 75 75 77 75
28/01 kl 22 79 78 79 78
28/01 kl 23 90 89 89 89

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Max fra modell: 28.01 00 126 98 105 103 128
Max fra modell: 27.01 18 126 98 104 102 127
Max fra modell: 27.01 12 140 98 102 101 125
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm