Tid (NNT) Astronomisk Vaerets virkn. Total vannst. Observert
29/01 kl 00 91 7 98 103
29/01 kl 01 92 9 101 97
29/01 kl 02 82 10 92 92
29/01 kl 03 75 7 82 83
29/01 kl 04 71 8 79 77
29/01 kl 05 62 3 65 69
29/01 kl 06 52 6 58 61
29/01 kl 07 51 4 55 59
29/01 kl 08 62 4 66 70
29/01 kl 09 71 3 74 81
29/01 kl 10 73 2 75 79
29/01 kl 11 80 6 86 91
29/01 kl 12 92 6 98 107
29/01 kl 13 96 9 105 111
29/01 kl 14 88 5 93 100
29/01 kl 15 80 8 88 90
29/01 kl 16 75 8 83 83
29/01 kl 17 66 11 77 74
29/01 kl 18 53 13 66 64
29/01 kl 19 47 11 58 61
29/01 kl 20 53 11 64 67
29/01 kl 21 63 13 76 78
29/01 kl 22 68 12 80 78
29/01 kl 23 72 13 85 83

Tidene er oppgitt i norsk normaltid. Ved sommertid må det legges til 1 time.
Sjøkartnull
Middelvann
Deterministisk vannstand
Flere deterministiske
EPS for totalvannstand
EPS for værets virkning
Sannsynligheter
Siste uke
Dag 0
Dag 1
Dag 2
Dag 3
Dag 4
Dag0 Dag1 Dag2 Dag3 Dag4
Høyeste vannstand 126 98 105 103 128
Laveste vannstand 62 46 55 35 60
Avvik gult nivå -27 -55 -48 -50 -25
Avvik orange nivå -37 -65 -58 -60 -35
Avvik rødt nivå -47 -75 -68 -70 -45
Korreksjon av vannstandsdataene: -6 cm
Gjennomsnittlig avvik deterministisk - observert: -1 cm